Sova ušara (Bubo bubo)

Uvod

Sova ušara (Bubo bubo) je naša najveća sova i pripada grupi najvećih sova u svijetu. Mužjak je manji od ženke. Najveća zabilježena težina sove ušare je 4,6 kg. Raspon krila je do 1,90 m. Slične je veličine kao npr. suri orao. Nastanjuje područje Europe i Azije. Postoji 14 evidentiranih podvrsta. Razlikuju se u nijansama boja, nekim odlikama ponašanja i izborom staništa. Bojom perja odlično se prikriva u svojem staništu. Intenzivna narančasto crvena boja očiju je ono što je karakteristično.

Sova ušara (Bubo bubo)
Sova ušara (Bubo bubo)

Stanište

U Hrvatskoj ju nalazimo u gorskim i primorskim područjima. Voli kamena šumovita područja koja su pomiješana sa otvorenim niskim raslinjem i travom. Šumoviti dio treba imati velika stabla. Preferira crnogoricu. Teritorijalna je i brigu o zaštiti teritorija veličine od cca 25km2 do 50km2  preuzima mužjak koji je 20-30% manji od ženke. Izbjegava područja gdje je prisutna ljudska aktivnost. Na žalost iz kontinentalnog dijela Hrvatske je istrijebljena zbog lova. U primorskom dijelu je ugrožena zbog uništavanja staniša, brojnih požara i lova.

Continue reading

Popis leptira Hrvatske

The Gallery of butterflies in Croatia

Ispod je tablica sa popisom leptira Hrvatske. Tablica koristi funkciju sortiranja koja se postiže pritiskom na zaglavlje pojedine kolone. Popis leptira Hrvatske sadrži 198 leptira sa hrvatskim, engleskim i znanstvenim imenom.

Continue reading

Bjelobrada čigra

Whiskered terns (Chlidonias hybridus), feeding time. Bjelobrade čigre, hranjenje.

Bjelobrada čigra (znastveno ime Chlidonias hybridus, eng. ime Whiskered tern) je ptica selica koja dolazi u naše krajeve u svibnju, a odlazi u kolovozu. Prisutna je na 4 kontinenta: Europa, Afrika, Azija i Australija.

Continue reading