Mediteranski monarh | Danaus chrysippus | Plain Tiger

Mediteranski monarh, Danaus chrysippus, Plain Tiger
Mediteranski monarh (Danaus chrysippus), ženka na cvijetu divljeg bosiljka (Clinopodium nepeta)

Znanstveno ime: Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
Porodica – rod: Nymphalidae – Danaus
Englesko ime: Plain Tiger
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 60-80 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: šiljasta lastavina (Cynanchum acutum)

Uvod

U svom radu iz 2006. godine D. Perković opisuje prvi dokumentirani pronalazak mediteranskog monarha (Danaus chrysippus) u Hrvatskoj. Mediteranski monarh je prisutan na jugu Mediterana, Africi i Aziji sa dokumentiranim širenjem prema sjeveru Mediterana. Jedini je leptir iz roda Danaus u Hrvatskoj.

U narednim istraživanjima trebalo bi utvrditi učestalost migracije od juga Mediterana do Hrvatske, u odnosu na leptire koji imaju uobičajeni ciklus razmnožavanja u Hrvatskoj. S obzirom da je leptir prisutan sjevernije u Italiji (do Genove) i da je biljka hraniteljica prisutna do Istre, moguće je daljnje širenje u naše sjevernije primorske krajeve. Obim širenja u naše krajeve nije još jasan i moguće je da je povezan sa klimatskim promjenama.

Biljka hraniteljica

U ovom dijelu Mediterana biljka hraniteljica gusjenice mediteranskog monarha je šiljasta lastavina (Cynanchum acutum). Šiljasta lastavina je biljka penjačica i prema FCD bazi podataka naše flore rasprostranjena je od juga Hrvatske do Istre.

Šiljasta lastavina (cynanchum acutum)
Šiljasta lastavina (Cynanchum acutum)

Toksični sastojci šiljaste lastavine prenose se na gusjenicu i konačno na leptira. Zbog intenzivnih boja i toksičnosti, predatori izbjegavaju gusjenicu i imago mediteranskog monarha. Ispod je kratak video o gusjenici koja se hrani šiljastom lastavinom:

Video, gusjenica i leptir

Spolni dimorfizam i identifikacija

Mediteranski monarh je lako prepoznatljiv i nema dvojbe u njegovoj identifikaciji. Razliku između mužjaka i ženke jednostavno je utvrditi. Mužjak ima na donjoj i gornjoj strani stražnjeg krila crno oko koje je označeno na slikama ispod sa plavim kružićem.

Mužjak mediteranskog monarha hrani se nektarom cvijeta primorskog vriska (Satureja montane). Crno oko na donjoj strani stražnjeg krila, označeno plavim kružićem, karakteristika je mužjaka
Male Danaus chrysippus
Mužjak mediteranskog monarha, crno oko na gornjoj strani stražnjeg krila, označeno plavim kružićem

Ponašanje

Let i hranjenje nektarom počinje ujutro kada je temperatura oko ili iznad 15°C. Let je relativno spor. Kod nas se leptir najčešće hrani nektarom cvijeta primorskog vriska (Satureja montane), divljeg bosiljka (Clinopodium nepeta), ljepljivog omana (Dittrichia viscosa) i primorskog omana (Inula crithmoides). Noć i odmor najčešće provodi pričvršćen za vlati suhe trave sa sklopljenim krilima tako da se njegova zlatna boja stražnjih krila dobro stapa sa okolinom. Prosječni životni vijek imago leptira je 10-14 dana kod mužjaka i 7-10 dana kod ženki.

Ženka mediteranskog monarha hrani se nektarom cvijeta ljepljivog omana (Dittrichia viscosa)

Rasprostranjenost u Hrvatskoj

Prema Biologer bazi nalaza na ušću rijeke Neretve postoje najbrojniji nalazi mediteranskog monarha, a rijeđe i južnije do Prevlake. Ispod je karta rasprostranjenosti u Hrvatskoj.


Prema grafu rasprostranjenosti (ispod) najbrojniji nalazi su koncem ljeta i početkom jeseni.

Graf rasprostranjenosti mediteranskog monarha (Danaus chrysippus) u Hrvatskoj
Graf rasprostranjenosti mediteranskog monarha (Danaus chrysippus) u Hrvatskoj

Reference i literatura

● Perković D., 2006: Danaus chrysippus, a new species in fauna of Croatia, Natura Croatica, Vol.15, br. 1-2, str. 61-64. Smjernica,
● Šašić M., Mihoci I., Kučinić M., 2015: Crvena knjiga danjih leptira. Smjernica,
● Baza nalaza Biologer,
● Baza nalaza FCD (PMF, Botanički zavod, T. Nikolić),
● Felipe Gil-T, 2006. A new hostplant for Danaus plexippus (LINNAEUS, 1758) in Europe. TO study of cryptic preimaginal polymorphism within Danaus chrysippus (LINNAEUS, 1758) in southern Spain (Andalusia), Vol 37 (1/2): str 143-149. Smjernica,
● Seyed Reza Golestaneh, Hassan Askary, Nasser Farar and AbuFazel Dousti, 2009: The life cycle of Danaus chrysippus. Mun. Ent. Zool. Vol. 4, No. 2. str 451-456. Smjernica,
● P. Leraut, 2016: Butterflies of Europe, N.A.P Editions, 2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*