Vještica│Charaxes jasius│Two-tailed Pasha

Vještica (Charaxes jasius)
Vještica (Charaxes jasius)

Znanstveno ime: Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Porodica – rod: Nymphalidae – Charaxes
Englesko ime: Two-tailed Pasha
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 75-95 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: planika (Arbutus unedo)

Uvod

Vještica (Charaxes jasius) pripada grupi naših najvećih leptira. Vrlo je brz letač. Ima karakteristične boje te ga je jednostavno identificirati.

Continue reading