Mediteranski monarh | Danaus chrysippus | Plain Tiger

Mediteranski monarh, Danaus chrysippus, Plain Tiger
Mediteranski monarh (Danaus chrysippus), ženka na cvijetu divljeg bosiljka (Clinopodium nepeta)

Znanstveno ime: Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758)
Porodica – rod: Nymphalidae – Danaus
Englesko ime: Plain Tiger
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 60-80 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: šiljasta lastavina (Cynanchum acutum)

Uvod

U svom radu iz 2006. godine D. Perković opisuje prvi dokumentirani pronalazak mediteranskog monarha (Danaus chrysippus) u Hrvatskoj. Mediteranski monarh je prisutan na jugu Mediterana, Africi i Aziji sa dokumentiranim širenjem prema sjeveru Mediterana. Jedini je leptir iz roda Danaus u Hrvatskoj.

Continue reading