Bumbarasti ljiljak | Hemaris fuciformis | Broad-borded Bee Hawk-moth

Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis)
Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis), mužjak na cvijetu dinarske prženice (Knautia dinarica)

Znanstveno ime: Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Porodica – rod: Sphingidae – Hemaris
Englesko ime: Broad-borded Bee Hawk-moth
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 40-48 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: kozlovine (Lonicera sp), posebno crvena kozja krv (Lonicera xylosteum)

Uvod

Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis) prisutan je u našem planinskom području iako postoje i nalazi na nižim nadmorskim visinama. Npr. na Velebitu je prisutan na nadmorskim visinama tipično oko 800 – 1400 m.

Continue reading