Vještica│Charaxes jasius│Two-tailed Pasha

Vještica (Charaxes jasius)
Vještica (Charaxes jasius)

Znanstveno ime: Charaxes jasius (Linnaeus, 1767)
Porodica – rod: Nymphalidae – Charaxes
Englesko ime: Two-tailed Pasha
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 75-95 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: planika (Arbutus unedo)

Uvod

Vještica (Charaxes jasius) pripada grupi naših najvećih leptira. Vrlo je brz letač. Ima karakteristične boje te ga je jednostavno identificirati.

Identifikacija

Gornja strana prednjih krila je tamno smeđa sa narančastim rubovima. Na svakom stražnjem krilu nalaze se po 2 repa. Nema sličnosti sa nekim drugim leptirom. Ženke su veće od mužjaka.

Vještica (Charaxes jasius)
Vještica (Charaxes jasius). Hranjenje sokom drvolike pucaline (Colutea arborescens)

Ponašanje

Slijeće na koru drveta, trulo voće, izmet i slično, gdje se svojom sisalicom upija sokove. Često puta dugo leti i obilazi isto područje. Kada sleti vrlo rijetko otvara krila. Ispod je kratak video.

Razmnožavanje

Nakon parenja ženka polaže jaja na biljku hraniteljicu, planiku (Arbutus unedo). Vještica prezimljuje u obliku gusjenice.

Rasprostranjenost u Hrvatskoj

U Hrvatskoj je rasprostranjen u dvije generacije u obalnom pojasu uključujući otoke. Prva generacija je prisutna u 6-7 mj, a druga u 9-11 mj. Brojniji je na jugu Hrvatske. Ispod je karta rasprostranjenosti prema Biologer bazi podataka.

Reference i literatura

● Baza nalaza Biologer,
● Šašić M., Mihoci I., Kučinić M., 2015: Crvena knjiga danjih leptira. Smjernica,
● P. Leraut, 2016: Butterflies of Europe, N.A.P Editions, 2016,
● T. Tolman, R. Lewington, 2008: Collins Butterfly Guide.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

*