Bumbarasti ljiljak | Hemaris fuciformis | Broad-borded Bee Hawk-moth

Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis)
Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis), mužjak na cvijetu dinarske prženice (Knautia dinarica)

Znanstveno ime: Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
Porodica – rod: Sphingidae – Hemaris
Englesko ime: Broad-borded Bee Hawk-moth
Kategorija ugroženosti u Hrvatskoj: NE (nije procjenjivana)
Raspon krila: 40-48 mm
Biljka hraniteljica gusjenice: kozlovine (Lonicera sp), posebno crvena kozja krv (Lonicera xylosteum)

Uvod

Bumbarasti ljiljak (Hemaris fuciformis) prisutan je u našem planinskom području iako postoje i nalazi na nižim nadmorskim visinama. Npr. na Velebitu je prisutan na nadmorskim visinama tipično oko 800 – 1400 m.

Continue reading

Sova ušara (Bubo bubo)

Uvod

Sova ušara (Bubo bubo) je naša najveća sova i pripada grupi najvećih sova u svijetu. Mužjak je manji od ženke. Najveća zabilježena težina sove ušare je 4,6 kg. Raspon krila je do 1,90 m. Slične je veličine kao npr. suri orao. Nastanjuje područje Europe i Azije. Postoji 14 evidentiranih podvrsta. Razlikuju se u nijansama boja, nekim odlikama ponašanja i izborom staništa. Bojom perja odlično se prikriva u svojem staništu. Intenzivna narančasto crvena boja očiju je ono što je karakteristično.

Sova ušara (Bubo bubo)
Sova ušara (Bubo bubo)

Stanište

U Hrvatskoj ju nalazimo u gorskim i primorskim područjima. Voli kamena šumovita područja koja su pomiješana sa otvorenim niskim raslinjem i travom. Šumoviti dio treba imati velika stabla. Preferira crnogoricu. Teritorijalna je i brigu o zaštiti teritorija veličine od cca 25km2 do 50km2  preuzima mužjak koji je 20-30% manji od ženke. Izbjegava područja gdje je prisutna ljudska aktivnost. Na žalost iz kontinentalnog dijela Hrvatske je istrijebljena zbog lova. U primorskom dijelu je ugrožena zbog uništavanja staniša, brojnih požara i lova.

Glasanje


Mužjak se glasa hukanjem i njime označava da je njegov teritorij zauzet. Glasanje je najčešće od jeseni do sredine zime. I u proljeće se ponekad javlja. Ispod je video sa glasanjem mužjaka:


Ispod možete čuti “razgovor” mužjaka i ženke kojeg sam snimio u našoj primorskoj šumi. Mužjak huće, a ženka odgovara kreštanjem (možda prije lići vrisku):

“Razgovor” mužjaka i ženke sove ušare

Prehrana

Plijen lovi najčešće u sumrak kada pažljivo promatra teren sa neke dobro odabrane točke na drveću ili stijeni. Ima odličan vid i sluh, iako prema istraživanjima sova ušara prvenstveno koristi vid za detekciju plijena. Na uočeni plijen ustremljuje se u nečujnom letu. Žrtvu hvata kanđama koje su dugačke 3cm i ubija plijen snažnim stiskom.  

Eurasian eagle-owl (bubo bubo, ušara) claws
Kandže sove ušare

Za plijen bira prvenstveno sisavce i druge ptice, većinom dok su na tlu, no nisu rijetki ulovi u letu, na stijeni, drvetu i slično. Lovit će i žabe, zmije, guštere. Odličan je regulator ravnoteže u prirodi. Težina plijena može biti i do 8kg. Plijen koji je lakši od njene težine odnijet će u gnijezdo ili na neko sigurno mjesto i tamo će ga pojesti ili dati mladima. Manji plijen guta u komadu. Teži plijen će pojesti na mjestu ulova čupajući komade mesa kljunom. Ako tijekom sumraka nema dovoljno ulova lovnu aktivnost će produžiti i tijekom dana.


Važnost u prirodi

Sova ušara je izrazito dobar regulator u prirodi. Prvenstveno lovi onaj plijen kojeg ima trenuto najviše u prirodi i time uspostavlja ravnotežu. Plijen su joj na prvom mjestu glodavci. Najezde štakora, miševa i voluharica, zečeva, kunića dobro se reguliraju prisustvom sove ušare na njihovom staništu. I ne samo glodavce, sova ušara bira za plijen mlade lisice, kunu zlaticu i bijelicu, ježa, divlju mačku i sličan plijen. Lovi i druge vrste ptica od golubova, pataka, prepelica, jarebica, čaplji, škanjaca, jastreba, drugih vrsta sova i slično.

Eurasian eagle-owl (bubo bubo, ušara)
Sova ušara na svojoj promatračnici

Prirodni neprijatelji   

Nema ih puno i zabilježeni su rijetki ulovi sove ušare od drugih predatora. Pojedine vrste orlova, npr suri orao, mogu uloviti manje i slabije sove ušare. Ostaci hrane pored gnijezda mogu privuči druge predatore tako da npr kune znadu uloviti mladunce sove ušare. Zdravi i odrasli  primjerci sove ušare praktički nemaju prirodnog neprijatelja.


Razmnožavanje

Sova ušara je monogamna i gnijezdi se u pravilu svake godine u istom gnijezdu. Za gnijezdo bira šuplja stara debla, šupljine u kamenu ili napušteno gnijezdo od druge ptice grabljivice. Ne gradi gnijezdo i ne skuplja materijal za njega. Često koristi gnijezdo na tlu u neprohodnim dijelovima šume. Ležanje na jajima je u periodu veljača-ožujak. Jaja se polažu u razmaku od 3 dana. Broj jaja varira od 1-3, rijeđe 4-6 kom. Inkubacija traje oko 33 dana. Na jajima je ženka i za to vrijeme ju hrani mužjak. Nakon izlijeganja majka ostaje još 2-3 tjedna uz ptiće, a mužjak lovi i donosi plijen. Nakon toga oba roditelja love s time da mužjak polako prestaje biti aktivan u lovu za mladunce i brigu o njihovoj prehrani preuzima ženka. Ptići su prvih nekoliko dana slijepi. Imaju sivkasto paperje. Smrtnost ptića uvelike ovisi o raspoloživoj prehrani i vještini roditelja. Količina raspoloživog plijena bitno određije brojnost populacije sove ušare.


Zanimljivosti i napomene

Sova ušara u našim krajevima nije selica, par zadržava svoj teritorij tijekom života. Kada mlade ušare odrastu, najčešće je to u 9. mj, odlaze do 150km dalje u potrazi za svojim teritorijem. Na sjeveru Azije, gdje je druga podvrsta sove ušare, ona je dijelom selica tj skitalica i tijekom života se gnijezdi na različitim mjestima.

„Uši“ koje vidite na slici nisu uši već pera koja ih imitiraju. Kao i kod sove male ušare (Asio otus) nije jasna uloga lažnih ušiju.

Eurasian eagle-owl, portrait
Sova ušara, glava i “uši”

U prirodi sova ušara živi do cca 20 godina, a u zarobljeništvu i do 60 godina. Iz te razlike jasno je da je njen opstanak u prirodi ovisan o smanjenom obimu prehrane kao i ljudskom utjecaju od lova do uništavanja staništa. Sa 2 godine starosti zrela je za razmnožavanje.

Reference:

1. Brački zbornik, br. 14, Antun Cvitanić: Ornitofauna otoka Brača, 1984,

2. Vlastita promatranja, audio snimke, slike i video materijali. Kopiranje nije dozvoljeno, zaštićeno Zakonom o autorskim pravima.

Birdwatching in Croatia

Birdwatching in Croatia is very interesting throughout the year. 390 bird species has been reported in Croatia. Between them 245 species has been reported as a breeding. Before first birdwatching trip in Croatia it’s a must to know few facts about migration and birds’ habitats in Croatia.

Birds migration

Croatia is a small country located in the south of Europe. Most of the eastern Adriatic Sea coast belongs to Croatia. One of the bird migration routes from northern and central Europe is placed along Croatia. During the migration, the birds avoid high altitudes of Alps and Dinarides mountains. Their route across Croatia to the south is one of the shortest in Europe.

Birdwatching in Croatia - the autumn birds migration route along the Croatia.

The map of birds migration in Croatia during fall

Frequently during spring migration to the north, while bad weather is on continent, birds often use the coastal area as an important resting place until the weather improves. Keeping them for a week or even more, allows to watch more bird species and take bird pictures more easily too. Continue reading

Bjelobrada čigra

Whiskered terns (Chlidonias hybridus), feeding time. Bjelobrade čigre, hranjenje.

Bjelobrada čigra (znastveno ime Chlidonias hybridus, eng. ime Whiskered tern) je ptica selica koja dolazi u naše krajeve u svibnju, a odlazi u kolovozu. Prisutna je na 4 kontinenta: Europa, Afrika, Azija i Australija.

Continue reading

Croatian Birds Gallery

Griffon Vulture (Gyps fulvus) in flight. Bjeloglavi sup u letu.

Below is Croatian Birds Gallery including the photos mostly taken in Croatia. The photos have been taken from 2008 to now. To get more data about locations of the photos please consider Photographing birds in Croatia.

Continue reading

The List of Croatian Birds

Below list of Croatian Birds includes ‘sort table’ function and links to the photos of birds. The list of Croatian Birds is based on collected  and already published data from Croatian Ornithological Society including my minor changes.

Continue reading